Altijd & overal in contact.

Noblito is een startende onderneming die op een vernieuwende en innovatieve manier actief wil bijdragen tot een betere dienstverlening om een antwoord te bieden aan de problematiek van onze vergrijzende maatschappij.

Noblito verbindt

Afbeelding connectie tussen buurt, zorgorganisaties en sociale kring

Sociale kring verruimen

Bij registratie van een oudere kan Noblito contactverzoeken verzenden. Nieuwe contacten kunnen op hun beurt weer andere mensen uitnodigen. Ook voor activiteiten zijn er uitnodigingen mogelijk.

Sociale kring activeren

De Noblito-contacten krijgen een herinnering om contact op te nemen met iemand die er misschien nood aan heeft. Dit kan met een zorgbabbel tijdens een bezoek of een telefoongesprek.

Generaties verbinden

Dankzij gedeelde foto’s en een kalender kunnen contacten op een eenvoudige wijze foto’s en geplande bezoeken delen. De status-update van een oudere houdt zijn of haar contacten op de hoogte.

Missie en waarden

“Ouderen hebben het recht om niet vergeten te worden en om erkend te blijven als de persoon die ze altijd geweest zijn.”

De vzw Noblito heeft tot doel om er mee voor te zorgen dat ouderen een volwaardige plaats behouden in onze samenleving. Sommige ouderen zijn kwetsbaar, verliezen met het ouder worden steeds meer sociale contacten en vereenzamen.

De vzw Noblito wil mensen stimuleren en ondersteunen om verbonden te blijven met de ouderen in onze samenleving en biedt daartoe aangepaste technologie en een platform aan waarmee op een eenvoudige manier een bestaand sociaal netwerk rond een oudere kan verstevigd worden of waarmee een nieuw sociaal netwerk kan opgebouwd worden. Het gaat hierbij om het vermeerderen van betekenisvolle - dus reële en persoonlijke - contacten.

De vzw Noblito wil op die manier verbinding tot stand brengen, tussen ouderen onderling, maar ook tussen ouderen en alle betrokkenen die een betekenisvolle rol (kunnen) spelen in het leven van de ouderen: familieleden, verzorgenden, vrienden, buren, mantelzorgers, sociale organisaties,… Op die manier wil de vzw Noblito er toe bijdragen dat ouderen zich deel van onze samenleving blijven voelen en verbondenheid behouden met hun sociale omgeving. Ouderen hebben immers het recht om niet vergeten te worden en om erkend te blijven als de persoon die ze altijd geweest zijn.

Bij de uitwerking en uitvoering van deze doelstellingen gaat de vzw Noblito uit van de gelijkwaardigheid van elke persoon, ongeacht zijn/haar leeftijd, en van het recht van elke persoon op verbinding met de rest van de samenleving. Bij de uitwerking en ondersteuning kiest de vzw Noblito er bewust voor om de basis technologie waarmee sociale contacten kunnen behouden en versterkt worden, gratis aan te bieden. Daarnaast biedt de vzw Noblito extra diensten aan waarvoor de ouderen (gedeeltelijk) tegen een billijke vergoeding kunnen kiezen. Deze extra diensten zijn er vooral op gericht om het levenscomfort van ouderen te versterken.

De vzw Noblito is heel bewust pluralistisch en staat open voor samenwerking met andere organisaties die op basis van dezelfde waardenprincipes de werking van de vzw Noblito kunnen versterken met goede omkadering en het wegnemen van drempels om onze doelgroep beter te bereiken. Elke vraag om met de vzw Noblito in een partnership samen te werken zal de door de Raad van Bestuur van de vzw Noblito aan de eigen missie en waarden afgetoetst worden. Het feit dat een andere organisatie enkel vanuit winstoogmerk handelt kan een reden zijn om een samenwerking af te wijzen.

Afbeelding Oudere vrouw en jonge dame

Hoe werkt Noblito?

Hoe begin je met Noblito?

Een verhaal van Noblito

Waarom Noblito Steunen

Engagement

In de eerste plaats omdat u elke mens, ook de kwetsbare mensen, waardevol vindt en er iets voor over heeft om dat ook in de praktijk te ondersteunen.

Zorgkost

Als kwetsbare mensen geholpen en emotioneel ondersteund worden door mensen uit hun sociale kring, verbetert hun levenskwaliteit en vermindert de maatschappelijke kost.

Investeren

Noblito steunen is investeren in een betere inclusieve samenleving.

Contact